Tegas isteri Perdana Menteri itu, segala usaha dan kudrat yang disumbang selama ini tidak sedikit pun dibuat untuk kepentingan peribadi sebaliknya semata-mata demi pembangunan anak-anak pewaris negara.