Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH), Tan Sri Lee Lam Thye berkata, program KKP di sekolah dapat menyediakan pendidikan keselamatan yang lebih komprehensif di sekolah kerana menganggap sekolah sebagai tempat kerja dan tertakluk di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (OSHA 1994).