Pengarah IPG Kampus Ilmu Khas, Dr. Mohd Suhaimi Moha­med Ali berkata, latihan ini pen­ting agar mereka mahir mengendalikan modul berkenaan yang dibangunkan secara kerjasama dengan Kumpulan Utusan sebagai antara komponen utama program penjenamaan pembelajaran abad ke-21 (PAK-21) yang disokong Kementerian Pendidikan.