Menerusi biasiswa itu, seramai 75 orang pelajar terpilih daripada 74 buah sekolah yang berlainan, telah menerima biasiswa sebanyak RM50 sebulan sehingga tamat persekolahan peringkat rendah masing-masing di negeri ini.